Categories
Note

Belajar Move On dari Saudari #Annisa

Barangsiapa yang mendekat kepada-Ku satu hasta maka Aku akan mendekat kepadanya satu lengan, dan barang siapa mendekat kepada-Ku satu lengan maka Aku akan mendekat kepadanya dua lengan, dan jika ia menghapd kepada-Ku dengan berjalan maka Aku menemuinya dengan berlari”. (Hadits diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim)

%CODE6%

One reply on “Belajar Move On dari Saudari #Annisa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *